Comórtas Filíochta 2014

Tá North West Words (www.northwestwords.com) ag glacadh le hiarrachtaí faoi láthair ó scoileanna bunleibhéal agus dara leibhéal ó fud an contae don Chomórtas Filíochta seo. Rinne daltaí ó scoileanna faoin Bhord Oideachais agus Oiliúna go maith le comórtais den chineál…

Tacaíocht ó Ghnólachtaí Dhún na nGall dár Mic Léinn

Mar chuid den chlár cuimsiú oideachais ag Business in the Community Ireland (BITCI) – The Schools’ Business Partnership le linn an scoil bhliain 2013/2014, ghlac deich scoil éagsúil dara leibhéal ó Chontae Dhún na nGall páirteach ann – seisear (6)…